Door: Geeske Holtrop - HoekstraNa een drukke tijd in de gemeenteraad en op ons bedrijf kunnen we nu even afstand nemen van alles. Een versnelling minder.
Dat gaat niet zomaar. Verschillende punten vragen nog om aandacht, lage vliegroutes vanaf Lelystad, baggerproblematiek Lemmer, fijnstof veehouderij bedrijven. Goed dat deze zaken niet mee gaan in de waan van de dag en dat deze zaken even op een zijpad worden gezet.

Goed nadenken, goed besturen vraagt ook om een tijd van bezinning en daar is onder anderen de vakantie voor. Waar we dan ook even volop van genieten. Ook op ons bedrijf is het momenteel rustiger; zowel op het landbouwbedrijf als bij recreatie. Veel mensen zijn op vakantie en op ons bedrijf "Boerderijrecreatie" worden veel groepsactiviteiten georganiseerd. In de schoolvakanties is het daarom bij ons op recreatiegebied juist wat rustiger.

Goed nieuws: Peet Hoekstra is benoemd tot ambassadeur vanuit Amerika door President Trump. Pake Andries en beppe Geeske uit Tjerkgaast zouden trots zijn geweest als ze dit nog hadden mogen beleven. Toch misschien nog wat rechtstreekse invloed op het beleid van President Trump? Ik hoop dat mijn neef Peet de familie binnenkort uitnodigt. Hij kan dan misschien het beleid van Trump aan mij uitleggen, zodat we dat een beetje beter gaan begrijpen. Ik wens hem in ieder geval vanaf deze plaats veel wijsheid en Gods zegen toe. Deze zomer zijn er nog drie activiteiten waar de gemeenteraad voor is uitgenodigd: de start van de ballonfeesten in Joure, Skûtsjesilen in Lemmer en het Concours Hippique in Rijs. Daarna kan het werk in september weer beginnen.

We hopen op veel wijsheid en gedrevenheid voor het komende bestuursjaar, waarin ook de gemeenteraadsverkiezingen een rol gaan spelen.

Voor de rest van augustus nog een fijne vakantie gewenst.