Zaterdag 28 september hebben de eerste zes kandidaten van de lijst een bezoek gebracht aan alle achtendertig Plaatselijk Belangen in de nieuwe gemeente "De Friese Meren". Om kwart voor negen stond de groep startklaar in St. Nicolaasga. Eerst alle Plaatselijk belangen in Skartserlân, daarna Lemsterland en Gaasterlân-Sleat. Overal positieve reacties en leuke gesprekken, vooral 'buurvrouw Durkje' maakte indruk op de groep. Zij werkt in het Antonius ziekenhuis maar melkt daarnaast vijf koeien om van de melk weer kaas te maken. Kleinschalig maar duidelijk met een visie op de toekomst. Zij heeft uiteraard ons verkiezingsprogramma gekregen maar wij hebben wat van haar lekkere kaas meegenomen. Onderweg hebben wij even lekker koffie gedronken in Terherne en aangezien wij wat tijdwinst hadden geboekt hebben wij genoten van een lekkere lunch op het terras van 'Dikke tút' in Delfstrahuizen. De hele dag werden wij gevolgd door de Leeuwarder Courant, het verhaal is maandag 1 oktober de in Leeuwarder Courant te lezen. Om zes uur arriveerden wij weer in Balk, onze laatste bestemming. Via Twitter was Aant Kingma ( voorzitter Plaatselijk Belang 'Balk Vooruit' ) al op de hoogte van onze komst. Hij heeft het laatste exemplaar in ontvangst genomen. Het was een fantastische dag, wij hebben genoten van alle mensen en uiteraard van onze prachtige gemeente, bijzonder is het wel.

Wij willen alle Plaatselijk Belangen bedanken voor de hartelijke ontvangst. Het geeft ons energie voor de komende periode.

Voor u als lezer is het verkiezingsprogramma te vinden op onze website.