Sander de Rouwe leidde het Jongerendebat in de Wissel te Sint Nyk. Er werd gediscussieerd over alcohol, keten, maar ook over de corrigerende tik van ouders.
Peter Haverkamp is de debatwinnaar van 'De Friese Meren' geworden, hij was creatief, goede argumenten en had de nodige overtuigingskracht.
Hij krijgt de 'Wisselbokaal', het CDA heeft toegezegd om volgend jaar terug te komen en opnieuw met de jongeren in debat te gaan.
Het was een fantastische avond.


Op de foto: Frans Veltman, Peter Haverkamp en Sander de Rouwe