Iedere gemeente heeft een afdeling van het CDA.
Per 1 mei 2016 heeft de afdeling De Friese Meren het volgende bestuur:

FunctieNaamPlaatsEmail
Voorzitter:Dirk VisserJoured.visser.cda@icloud.com
Secretaris:Aukje de Jong-de JongLangweeraukjesint@gmail.com
Penningmeester:Jan SpeerstraLemmerjanspeerstra@gmail.com
P.R. Zaken:Durk HaarsmaLemmerdurk.haarsma@geomares.nl
Lid:Volken HoltropDelfstrahuizenvholtrop@gmail.com
Lid:Jelle WesseliusBantegawesselius@ziggo.nl

CDA De Friese Meren
Bankrekeningnummer NL08 RABO 0142 5676 98

Naam:Dirk Visser
Email:d.visser.cda@icloud.com