Woonplaats:
Scharsterbrug
 
Contact gegevens:
Email: g.veenstra.cda@defryskemarren.nl
 
Algemeen:
Leerkracht van het basisonderwijs, (plaatsvervangend) directeur en Intern Begeleider op CBS De Meester van der Brugschool te Woudsend.
Tsjoele 22
Scharsterbrug
06-21492783
Twitter: @gurbe007
 
Hoe lang ben ja al actief in de politiek?
Na een voorzitterschap van 4 jaar van het Jongerenparlement Leeuwarderadeel (Stiens e.o.) en deelname aan Nationaal Jeugddebat in Den Haag, heb ik op mijn 19e, voor het CDA, meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Leeuwarderadeel. Door verhuizingen, studie en een studiereis naar Zuid-Afrika is mijn deelname aan activiteiten op een laag pitje komen te staan. In de afgelopen 7 jaar ben ik gesetteld (getrouwd en 2 kinderen) in Scharsterbrug. Nu er een fusie van gemeenten aan zit te komen, vond ik het tijd om mij weer actief aan te melden voor het CDA en niet alleen maar toe te kijken en aan te horen. Voor zowel het CDA als de fusie geldt dat we moeten moderniseren en vernieuwen. De keuze voor het CDA is voor mij logisch... De uitgangspunten van het CDA staan voor mij als een stevig huis, die je niet zomaar omver blaast! Met name het principe dat de samenleving belangrijk is en niet de overheid spreekt mij aan. Dit betekent dat de overheid naast de mensen moet staan in plaats van tegenover de mensen. In onze samenleving is de familie ons fundament. Mensen moeten voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid nemen. Hierbij vind ik ook dat er voor iedereen een taak is weggelegd in deze maatschappij. Als je nu werkt, vrijwilligerswerk doet of naar school gaat, iedereen heeft een talent en kan deze in onze samenleving inzetten.
 
Wat heb je al bereikt?
Politiek is geen ver-van-je-bed-show. Iedereen beseft dat we er met z'n allen een schitterende gemeente van kunnen maken. Deze gemeente moet Vertrouwd & Dichtbij zijn voor alle burgers. Iedereen die wil, mag meedoen. We hebben daarbij alle kwaliteiten, ook die van u, nodig. We moeten ervoor zorgen dat we een stabiele gemeente zijn en blijven. Ik wil de komende vier jaar in ieder geval meedoen en mij actief inzetten voor u als inwoner van 'De Friese Meren'. Mijn belangstelling is breed, met een lichte voorkeur voor de jongeren, het onderwijs en de sport, omdat hier de basis wordt gelegd voor een nieuwe toekomst.
 
Wat is jouw slogan of motto?
- Iedereen heeft zijn eigen-aardigheden.
- Positief denken kan veel veranderen!