Woonplaats:
Lemmer
 
Contact gegevens:
Mobiel: 0653963947
Email: r.roelevink.cda@defryskemarren.nl
 
Algemeen:
Werkzaam bij de politie
 
Hoe lang ben ja al actief in de politiek?
Het CDA is bij uitstek de partij die samenlevingsgericht en toekomstgericht bezig is. Een partij die niemand uitsluit, maar juist gebruikt maakt van de talenten van iedere burger en dit aanmoedigt.
 
Wat zou je nog willen bereiken de komende tijd?
Dat de gemeentelijke overheid veel meer gaat participeren in initiatieven van burgers en dat gaat stimuleren. Dus de burger participeert niet in overheidsinitiatieven maar de overheid participeert in burgerinitiatieven. Van burgerparticipatie nar overheidsparticipatie.
 
Wat is jouw slogan of motto?
Vertrouwen geven aan de inwoners van de Friese Meren!