Woonplaats:
Nieuwebrug
 
Hoe lang ben ja al actief in de politiek?
Vanaf 1980. Ik was zwanger van de oudste en mocht toen al in het begin van de zwangerschap niet meer aan het werk. Mijn eerste contact met de actieve politiek was een cursus van het CDAvrouwenberaad in Vleuten. Mijn moeder had zich daarvoor ingeschreven en ik ben met haar meegegaan.
 
Wat zijn jouw drijfveren, waarom ben je actief geworden?
Ik kom uit een politiek actief "nest". Niet dat mijn grootouders, ouders, broer en zussen meedraaiden in fracties en bestuur, maar politieke discussies vlogen over en weer tijdens familiebijeenkomsten. Actief worden in de politiek zal bij mij wel in de genen zitten. Bovendien is het van belang, dat de mens een steentje bijdraagt aan het verbeteren van de leefomgeving en politiek is daar een weg voor.
 
Wat is jouw portefeuille?
Sociale zaken, WMO - Welzijn - Ouderen, Volksgezondheid, Sport, Dorps- Stad- Wijkbeleid (Samenleven)
 
Wat heb je al bereikt?
Zelfs als je wethouder bent ervaar je, dat veranderingen in kleine stapjes moet gebeuren, dat molens langzaam draaien en dan zeker niet alleen ambtelijke molens. Burgers, organisaties, ambtelijke organisaties en besturen moet je de tijd gunnen om mee te gaan in de veranderingen die nodig zijn. Ik zou wat ego strelend bezig zijn, als ik hier schrijf wat IK heb bereikt. Dat doe ik dan ook niet. Ik kan wel vertellen waar ik heel tevreden mee ben. Ik ben heel tevreden met de uitstekende samenwerking tussen en met het college van Burgemeester en Wethouders.

Verder ben ik trots op de manier waarop De Friese Meren (raad en betrokken ambtenaren) is omgegaan met de nieuwe verantwoordelijkheid op het sociaal domein. Een enorme klus, waar we al in een heel vroeg stadium met heel veel lef aan zijn begonnen. Van die lef plukken we nu de vruchten. De Friese Meren is er op tijd klaar voor geweest.
 
Wat zou je nog willen bereiken de komende tijd?
Voor mij is het naam maken van de nieuwe gemeente het belangrijkste voor de komende jaren. Wat ik bedoel is het op de kaart zetten van de nieuwe gemeente. We gaan een gemeente worden van redelijk grote omvang: ruim 50.000 inwoners. Dat is de vierde gemeente in Friesland en ik vind, dat we daarmee een gemeente zijn waarmee rekening gehouden moet worden.
 
Wat is jouw slogan of motto?
Als je ergens voor gaat, ga dan voor de volle 100%.