Woonplaats:
Harich
 
Hoe lang ben ja al actief in de politiek?
7 jaar
 
Wat zijn jouw drijfveren, waarom ben je actief geworden?
Dat de gemeente er is voor de burger en niet andersom
 
Wat is jouw portefeuille?
Ruimte en beheer (RO)
 
Wat heb je al bereikt?
Dingen bereik je als fractie(s) en burgers met elkaar en niet alleen als persoon, duurzaamheidvisie en financieel gezonde gemeente , Visie R&T enz.
 
Wat zou je nog willen bereiken de komende tijd?
Fitaal platteland is voor ons als plattelandsgemeente ontzettend belangrijk, voor de komende periode moeten we ons sterk gaan maken dat het platteland ontwikkelingsmogelijkheden heeft en krijgt. De ophanden zijnde krimp van de bevolking dwingt ons ook om hiermee aan de slag te gaan. Er moet gewoon meer ruimte komen voor nieuwe ideeën, want als je niet innoveert wordt je ingehaald door de tijd.
 
Wat is jouw slogan of motto?
Kijken naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden.